2015-10-28
Aktualności
25 listopada-10 grudnia po raz kolejny rusza międzynarodowa Kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć.”

Wybór dni nie jest przypadkowy 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ma to symbolizować związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i podkreślać, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

• rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

• zmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

• budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

• zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

• wzmacnianie solidarności kobiet na szczeblu lokalnym, państwowym i międzynarodowym, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

• tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

Więcej informacji na stronie internetowej Kampanii: www.kampania16dni.pl


PCPR Pleszew 2007-2015