2015-12-03
Aktualności
Prelekcja pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie”

W dniu 17 listopada 2015r.w I Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Dwujęzycznym im. Stanisława Staszica w Pleszewie odbyła się prelekcja pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie”, która poświęcona została problematyce przemocy w rodzinie. Miejsce nie było przypadkowe bowiem w tym roku nasze działanie szczególnie było kierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich pracujących dla dzieci i z dziećmi.

Wśród zaproszonych znalazł się także Starosta Pleszewski, który objął wydarzenie Honorowym Patronatem.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Pani Grażyna Kaczmarek, która odczytała gratulacje złożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza za innowacyjne i nowatorskie podejście w budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Krótką charakterystykę wyróżnionego projektu pn. „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” przedstawiła kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Pani Maria Przybył. Następnie głos zabrała Marzena Bartosiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. Przedstawiła działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w kontekście projektu „Monitorowanie losów dziecka” oraz projektowe zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wiele praktycznych aspektów stosowania przemocy zaprezentowała Pani Maria Szlajter – trener Narodowej Sieci Leczenia Traumy i Zaburzeń Autoregulacji Emocji Dzieci i Młodzieży. Szczególnie zaznaczyła, że dziecko, które doznaje przemocy to nie tylko to, które jest hałaśliwe i zbuntowane, ale przede wszystkim to, to dziecko, które jest ciche, zakamuflowane próbujące stać się niewidzialne. Na koniec prelekcji mł.asp. Monika Lis-Rybarczyk z KPP w Pleszewie przedstawiła procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością.

Prelekcja zorganizowana w ramach projektu „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie,” współfinansowana ze środków Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Patronat medialny objął tygodnik „Życie Pleszewa”


PCPR Pleszew 2007-2015