2015-12-08
Aktualności
Nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pleszewie


Zarząd Powiatu Pleszewskiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pleszewie

1. Cel zadania

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty Dziennego Domu ,, Senior-WIGOR’’ w Pleszewie.

Placówka w ramach swojej działalności proponuje usługi w zakresie:

- aktywizacji społecznej,

- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej,

- odpłatne korzystanie z posiłku

2. Miejsce realizacji zadania

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" działać będzie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II 5.

Planowany termin otwarcia placówki – 30 grudnia 2015 rok.

Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku minimum 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt).

3. Adresaci zadania

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będące mieszkańcami powiatu pleszewskiego. Liczba miejsc w placówce wynosi 30 osób. Dom nie zapewnia dowozu na zajęcia.

4. Rekrutacja

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług Dziennego Domu "Senior-WIGOR" proszone są o składanie wniosków w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Proces rekrutacji trwa od dnia 20 grudnia 2015 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem:

tel.62 7428 422

Informacja i wniosek - pobierz w formacie pdf
Informacja i wniosek - pobierz w formacie word

PCPR Pleszew 2007-2015