2017-01-25
Aktualności
Zaproszenie na kulig

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach prowadzonych Grup Wsparcia przy współpracy z Rodzinnym Domem Dziecka w Kolonii Obory zaprasza Rodziny Zastępcze z terenu powiatu pleszewskiego na ZIMOWY KULIG, który odbędzie się dnia 28 stycznia 2017r. (tj. sobota) o godzinie 14:30 w miejscowości Kolonia Obory 41 u Państwa Grażyny i Andrzeja Andrzejak.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pod numerem tel. (62) 7 420 161 wew. 204 lub 214 .


PCPR Pleszew 2007-2019