2017-02-14
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego oraz w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Pleszewie


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - 3.229,22 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 3.894,75 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku (poz. 771) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pleszewskiego nr 6/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Pleszewie ustala się koszt obowiązujący w 2017 roku w wysokości: 523,01 zł. Niniejsze Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2017 roku (poz. 1236) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


PCPR Pleszew 2007-2019