2017-03-01
Aktualności
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd”

Terminy naboru wniosków w 2017 roku

MODUŁ II

od dnia 6 marca 2017 roku do dnia 30 marca 2017 roku – wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2016/2017

od dnia 4 września 2017 roku do dnia 10 października 2017 roku – wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2017/2018

MODUŁ I

od dnia 3 kwietnia 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku

Druki wniosków będą dostępne do pobrania na stronie PCPR w zakładce Aktywny Samorząd 2017

Moduł II od dnia 6 marca 2017 roku

Moduł I od dnia 3 kwietnia 2017 roku

Wnioski będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Tel. 62 7420 161 wew. 206 lub 207

Prosimy o uważne i rzetelne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowań.

Pobierz treść komunikatu w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019