2017-03-13
Aktualności
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie chłopców


Informujemy, że obecnie dysponujemy wolnymi miejscami na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie. Jednocześnie w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci (chłopcy) znajduje się wolne miejsce (możliwość natychmiastowego przyjęcia).

Szczegółowych informacji w zakresie umieszczeń w w/w placówkach udziela Ewelina Grygiel - spec. ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej (tel. 062/7420-161).


PCPR Pleszew 2007-2019