2017-03-23
Aktualności
Połączenie Domów Pomocy Społecznej w Fabianowie oraz Pleszewie


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. nastąpiło połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i Fabianowie. Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie został włączony w struktury Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Połączenie domów ma jedynie charakter organizacyjny i nie powoduje żadnych zmian dla mieszkanek DPS Fabianów (nadal ich miejscem pobytu i adresem do korespondencji jest Fabianów ul. Pleszewska 2, 63-330 Dobrzyca, tel. 62 7414097). Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie ma swoja siedzibę w Pleszewie, Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, 63-300 Pleszew, tel: (062) 742 11 03 faks: (062) 742 15 40 e-mail: dpspleszew@post.pl.

W związku z powyższym w sprawach dotyczących skierowań dla przewlekle psychicznie chorych kobiet właściwą placówką wsparcia jest Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie (oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie).

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wynosi: 3.229,22 zł (Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Pleszewskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.).


PCPR Pleszew 2007-2019