2017-05-15
Aktualności
Szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi

W dniach 26-29.04.2017 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, w którym udział wzięli pracownicy Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. Szeroko została omówiona realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kompetencje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów pracujących w systemie pieczy zastępczej.


PCPR Pleszew 2007-2019