2017-07-07
Aktualności
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020!

Plakat promujący konkurs - pobierz dokument w formacie pdf
Ulotka informacyjna - pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019