2017-07-24
Aktualności
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

W dniach od 9 do 15 lipca 2017 r. w malowniczo położonym ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Magda” miejscowości Brenno odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.

W warsztatach wyjazdowych wzięło udział 11 rodziców zastępczych oraz 26 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zarówno warsztaty psychologiczne jak i warsztaty kreatywności dla dzieci były prowadzone przez doświadczonych psychologów oraz animatora, a ich głównym celem było uaktywnienie grupy i rozwój kreatywności. Warsztaty kreatywności dla dzieci były nastawione na poszukiwanie pokładów kreatywności, uwolnienie jej i zastosowanie podczas realizacji różnych ćwiczeń. Celem zajęć było nauczenie praktycznego wykorzystanie zasad twórczego działania. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali indywidualnie i grupowo. Poprzez realizację stosowania przez specjalistów różnych technik dzieci miały możliwość rozwiązywania stawianych zadań miedzy innymi radzenia sobie z frustracją, stresem oraz poznawania technik relaksacyjnych. Wyjazd upłynął w wyjątkowej atmosferze. Beneficjenci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu o charakterze wyłącznie warsztatowym. W czasie wolnym korzystali z kąpieli, zwiedzali piękną, zieloną okolicę, uprawiali sport i spacerowali. Ośrodek „Magda” zapewnił pyszne jedzenie i miłą obsługę. Zarówno wyjazd, jak i zajęcia szkoleniowe będą długo wspominane przez ich uczestników.


PCPR Pleszew 2007-2019