2017-08-09
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

PCPR Pleszew 2007-2019