2017-08-09
Aktualności
Rekrutacja do projektu pn. „Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim”


Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci usług asystenckich świadczonych przez asystentów umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku przedszkolny), wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża jej opiekun prawny.

W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, rehabilitanta oraz rehabilitacji na basenie.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie zapraszam do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7a od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

Osobami do kontaktu są:

1. Dorota Olejniczak – koordynator projektu, tel. 62 742 01 61, e-mail: pr@pcpr-pleszew.pl

2. Małgorzata Szeląg – pracownik socjalny, tel. 62 742 01 61, e-mail: pcpr.pleszew@op.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019