2017-08-18
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi dostawy karnetów miesięcznych uprawniających osoby z niepełnosprawnością będące beneficjentami projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

PCPR Pleszew 2007-2019