2017-09-15
Aktualności
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 20.09.2017 r. do 30.11.2017 r. będą odbywały się dla Państwa warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.

Warsztaty psychologiczne dotyczyć będą głównie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem.

I spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. (środa)

(I gr.) od godz. 11.00 do 13.30

(II gr.) od godz.14.30 do 17.00

Warsztaty będą odbywały się w budynku PCPR wejście do Ośrodka Wsparcia ul. K. Wielkiego 7B w Pleszewie.

Warsztaty dofinansowano w ramach otrzymanych środków z Fundacji Ernst & Young.

Kolejne terminy warsztatów zostaną ustalone na bieżąco podczas warsztatów z psychologiem. Szczegółowe informacje otrzymaliście Państwo w formie pisemnej.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z kierownikiem sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Agnieszką Lech tel. 62 7420-161


PCPR Pleszew 2007-2019