2017-09-27
Aktualności
Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłasza drugą edycję programu Kierunek Samodzielność


Po udanym pilotażu programu "Kierunek Samodzielność" ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Pierwsza edycja programu ukazała realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Potwierdzają to opinie jego uczestników. Udało się nam sfinansować kursy zawodowe dla czworga uczniów i dzięki temu zwiększyliśmy szanse na ich usamodzielnienie. Według jednej z laureatek ubiegłorocznej edycji, program pozwolił jej na zapoznanie się z pracą księgowej i zdobycie w praktyce konkretnych umiejętności. Inny laureat pierwszej edycji programu marzący o studiach na architekturze zdobył pierwsze szlify w rysunku pod okiem fachowców różnych technik szrafu i szkicowania.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 2 października (liczy się data stempla pocztowego).

Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym oraz roczną opieką merytoryczną.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu

tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl

REGULAMIN programu podnoszącego kompetencje zawodowe wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (pieczy instytucjonalnej) oraz podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej organizowanego przez Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska - pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019