2017-10-06
Aktualności
Szkolenie z pielęgnacji terenów zieleni

W dniach od 26 września 2017 roku do 04 października 2017 roku grupa 7 osób z niepełnosprawnością brała udział w 16 godzinnym szkoleniu pielęgnacji terenów zieleni. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szkolenie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


PCPR Pleszew 2007-2019