2017-10-18
Aktualności
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"

W ramach projektu „Możemy więcej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim”, który jest współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 17 października 2017 roku w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Zaproszeni goście oraz prezentujący swoje talenty uczestniczyli w spotkaniu mającym na celu zapoznanie z twórczością i dorobkiem osób niepełnosprawnych skupionych w różnych ośrodkach (szkoła specjalna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). Podczas przeglądu mieliśmy okazję obejrzeć wszelkich form aktywności: krótkie występy teatralne, muzyczne, prezentacja twórczości plastycznej. Przeglądowi towarzyszyła wystawa, której zakres również uzależniony został od pomysłowości uczestników.

Projekt „Możemy więcej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim” na terenie powiatu pleszewskiego realizuje Stowarzyszenie Centrum Rozwoju.


PCPR Pleszew 2007-2019