2017-11-03
Aktualności
Spotkania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

Dnia 20.10.2017 r. odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Grażynę Kaczmarek- Dyrektora PCPR w Pleszewie i Panią Marię Przybył- Kierownika OIK w Pleszewie.;

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele sądu, oświaty, policji oraz przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego.

Podczas spotkania podjęto tematy dotyczące m.in.:

• przedstawienie nowego pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie Panią Katarzynę Bąba

• omówienie bieżących spraw dotyczących działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

• przedstawienie sprawozdania z działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

• omówienie problematyki związanej z realizowaniem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

• omówienie zmian i nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących ochrony i bezpieczeństwa dzieci.

• przeprowadzenie rozmowy dotyczącej zakresu współpracy ośrodka z innymi instytucjami.


PCPR Pleszew 2007-2019