2017-10-19
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”

PCPR Pleszew 2007-2019