2016-12-20
Aktualności
Komunikat

W dniu 15 grudnia 2017r. Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowe druki wniosków na zakup sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Druki obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wnioski można pobrać ze strony internetowej PCPR oraz w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, pokój nr 7.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

PCPR Pleszew 2007-2019