Aktualności

Polsko-niemiecka konferencja w ramach współpracy PCPR w Pleszewie z GPS Wilhelmshaven

W dniu 26 maja br. w Sali Widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbyła się polsko - niemiecka konferencja pod patronatem Starosty Pleszewskiego Pana Michała Karalusa z udziałem członków z zaprzyjaźnionej organizacji Gesselschaft fur paritatische Sozialarbeit (GPS) z Powiatu Ammerland w Dolnej Saksonii pn. „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Polski i Niemiec - Powiat Pleszewski oraz Powiat Ammerland”. Celem konferencji była wymiana wiedzy oraz doświadczeń w zakresie zapewniania profesjonalnej opieki osobom niepełnosprawnym na tle intelektualnym oraz zaburzeń psychicznych. W ramach konferencji zaprezentowano następujące bloki tematyczne:

  • „System wsparcia instytucjonalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie – na przykładzie Polski i Niemiec (powiat pleszewski, powiat Ammerland) – Grażyna Kaczmarek (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie), Sabine Gastmann (Terapeutyczno-Pedagogiczny Związek Dzieci i Młodzieży w Wilhelmshaven), Christian Wolf (Kierownik Związku Społecznej Psychiatrii – Wilhlemshaven)
  • „Zdrowie psychiczne w kontekście chorób cywilizacyjnych – minimalizowanie strat u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w ich najbliższym otoczeniu” – mgr Tomasz Graczyk, psycholog kliniczny
  • „Przykłady modelowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie w Powiecie Pleszewskim w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi” – G. Grygiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz wszystkich placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Pleszewskiego: kierownictwo oraz specjalistyczna kadra domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodka wsparcia, szkoły specjalnej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

Udział delegacji niemieckiej w niniejszym przedsięwzięciu był jednym z elementów kilkudniowej wizyty w naszym powiecie. 6 przedstawicieli organizacji GPS przebywało u nas w dniach od 25-29 maja. Podczas pobytu naszych gości zapoznano z rozwiązaniami na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim (wizyty w środowiskowym domu samopomocy w Pleszewie, Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, domach pomocy społecznej: Pleszew, Fabianów, Broniszewice). Ponadto dzięki uprzejmości dyrekcji Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie nasi partnerzy zagraniczni mogli zapoznać się z całościowym funkcjonowaniem i strukturą wojewódzkiej placówki. Członkowie delegacji zwiedzili także Gołuchów oraz Toruń. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja pożegnalna zorganizowana w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa prezentacje multimedialne prezentowane przez naszych gości podczas konferencji oraz zdjęcia dokumentujące cały ich pobyt.


SYSTEM WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA PRZYKŁADZIE POLSKI I NIEMIEC – POWIAT PLESZEWSKI ORAZ POWIAT AMMERLAND Die Arbeit der GPS in der Stadt Wilhelmshaven Pojęcie zdrowia psychicznego Der Qualifizierungs – und Vermittlungsdienstin Werkstätten für behinderte Menschen
wielkość prezentacji: 10,6 mb wielkość prezentacji: 4,7 mb wielkość prezentacji: 151 kb wielkość prezentacji: 4,5 mb

Składamy serdeczne podziękowania dla Domów Pomocy Społecznej w Pleszewie, Broniszewicach oraz Fabianowie za pomoc w organizacji pobytu delegacji z Wilhelmshaven i przygotowanie poczęstunków.

2008-06-09


PCPR Pleszew 2007-2015