Aktualności
2018-02-01
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2018-01-25
Nabór na szkolenie PRIDE 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
2018-01-09
Nabór na szkolenie
Nabór na szkolenie - specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej
2017-12-20
Komunikat
W dniu 15 grudnia 2017 r. Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowe druki wniosków na zakup sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
2017-12-15
500 zł zebraliśmy na leczenie i rehabilitacje SYLWII Bocianowskiej!
Rok temu nasza wolontariuszka Sylwia Bocianowska uległa wypadkowi, który przykuł ją do łóżka i pozbawił świadomości.
2017-12-15
Dzień Wolontariusza, połączony z Galą Konkursu Barwy Wolontariatu
Ponad 1200 wolontariuszy z całego regionu wypełniło Salę Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 12 grudnia 2017 r. tego dnia świętowaliśmy z wolontariuszami z całego regionu Wielkopolski Dzień Wolontariusza, połączony z Galą Konkursu Barwy Wolontariatu.
2017-12-12
Komunikat
Szanowni Państwo, informujemy, iż na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach (niepełnosprawni intelektualnie chłopcy) obecnie nie posiadamy żadnych skierowań. Zachęcamy do składania dokumentacji.
2017-12-08
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 5 grudnia na całym świecie jest szczególnym świętem ludzi angażujących się w bezpłatną pomoc innym.
2017-12-07
2017-12-05
... i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem
Od 05 grudnia 2017 roku w holu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w ramach świątecznej akcji „… i Ty możesz zostać świętym Mikołajem” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju znajduje się choinka, przy której dzieci zostawiły listy do Świętego Mikołaja wraz z drobnym upominkiem w ramach podziękowania.
2017-11-15
Pielęgnowali zieleń i rzeźbili w warzywach
21 podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu pleszewskiego ukończyło w październiku szkolenia „Pielęgnacja terenów zieleni” i „CARVINGU” realizowanego przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży CKiW OHP w Pleszewie.
2017-11-10
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia
W dniu 05.11.2017 r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2017-11-09
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.
2017-11-07
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że trwają warsztaty psychologiczne.
2017-11-06
Zaproszenie do udziału w projekcie CEMS Chanc - 4 dniowy cykl warsztatów dla młodzieży
Fundacja EY jako partner merytoryczny wydarzenia, zachęca do udziału w projekcie CEMS Chance.
2017-11-03
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 26.10.2017 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się dzięki współpracy z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej.
2017-10-30
2017-10-13
Zaproszenie na spotkanie w dniu 05.11.2017 r, w ramach prowadzonych grup wsparcia
W ramach prowadzonych grup wsparcia zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi na spotkanie, które odbędzie się w dniu 05.11.2017 r. (niedziela) o godz. 15.00 ul. Św.Ducha 5 w Pleszewie (kręgielnia).
2017-10-24
Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów
24 października 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie odbyło się spotkanie z inicjatywy Pani Grażyny Kaczmarek – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie dotyczące zachęcenia do tworzenia Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów na terenie powiatu pleszewskiego.
2017-10-18
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"
W ramach projektu „Możemy więcej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim”, który jest współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 17 października 2017 roku w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
2017-10-17
Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaskach
10 października 2017 roku 50 osobowa grupa (wraz z opiekunami) uczestniczyła w wizycie studyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaskach.
2017-10-13
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że trwają warsztaty psychologiczne. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 18.10.2017r. (środa) w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-10-12
Wolne miejsce na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie dysponujemy wolnym miejscem na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety).
2017-10-10
Dostrzegamy problemy osób i rodzin z problemem demencji
W dniu 09 października 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie dla osób, zainteresowanych wsparciem dla osób z otępieniem i jej opiekunów.
2017-10-06
Szkolenie z pielęgnacji terenów zieleni
W dniach od 26 września 2017 roku do 04 października 2017 roku grupa 7 osób z niepełnosprawnością brała udział w 16 godzinnym szkoleniu pielęgnacji terenów zieleni
2017-10-06
Trening umiejętności społecznych
29 września 2017 roku grupa ponad 40 osób wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do galerii handlowej Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim w ramach poszerzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych a także wzmacniania kompetencji społecznych
2017-10-05
Punkt pomocy ofiarom przestępstw
Dyżury w październiku
2017-09-27
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że w dniu 28.09.2017 r. (czwartek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-09-25
Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłasza drugą edycję programu Kierunek Samodzielność
Po udanym pilotażu programu "Kierunek Samodzielność" ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia.
2017-09-25
Komunikat PFRON
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenie.
2017-09-19
Wyjazd terapeutyczno – rekreacyjny do Cichowa
W dniach od 05 września 2017 roku do 07 września 2017 roku grupa 40 osób wraz z 10 opiekunów uczestniczyła w wyjeździe terapeutyczno – rekreacyjnym.
2017-09-18
2017-09-15
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 20.09.2017 r. do 30.11.2017 r. będą odbywały się dla Państwa warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-09-07
Punkt Konsultacyjny
Informujemy, że w miesiącach IX/2016 i X/2016 na potrzeby opiekunów zastepczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedgaoga.
2017-09-06
Rehabilitacyjny wyjazd do Uniejowa
W dniu 25 sierpnia 2017 roku ponad 50 grupa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów uczestniczyła w wyjeździe do Term w Uniejowie – uzdrowisko u podnóży średniowiecznego zamku.
2017-08-30
Projekt "Senior z inicjatywą"
Projekt "Senior z inicjatywą" organizowany dla seniorów z 5 powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, pleszewskiego, jarocińskiego i gostyńskiego.
2017-08-09
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
Dzięki dotacji udzielonej przez Burmistrza Gminy Chocz oraz wpłat od indywidualnych Sponsorów udało się zorganizować wyjazd do Białego Dunajca dla 40 dzieci i młodzieży.
2017-08-09
Rekrutacja do projektu pn. „Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim”
Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci usług asystenckich świadczonych przez asystentów umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
2017-08-09
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia  w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.
2017-08-07
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!
W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
2017-07-24
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
W dniach od 9 do 15 lipca 2017 r. w malowniczo położonym ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Magda” miejscowości Brenno odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2017-07-07
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020!
2017-07-06
Dni Pleszewa - stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze
W dniu 24.06.2017r. podczas Dni Pleszewa zostało utworzone stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2017-07-05
Wizyta gości z zaprzyjaźnionego powiatu Ammerland
W dniach od 28 czerwca 2017 roku do 1 lipca 2017 roku Powiat Pleszewski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju gościli delegację z zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego – Ammerland.
2017-06-23
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
W dniu 18.06.2017 r. na strzelnicy w Nowolipsku odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2017-06-23
XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami w Fabianowie
10 czerwca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – oddział w Fabianowie odbyło się XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami.
2017-06-20
Festyn Nocy Świętojańskiej
W dniu 17.06.2017 r. na Placu Sportowo-Rekreacyjnym w Nowej Wsi (gmina Gizałki) odbył się Festyn Nocy Świętojańskiej podczas którego utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2017-06-16
Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego na festynie w przedszkolu "Słoneczne"
W dniu 02.06.2017 r. w Przedszkolu Publicznym „Słoneczne” w Pleszewie podczas Festynu Rodzinnego utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze
2017-06-12
Pracownik socjalny. DLACZEGO WYBRAĆ KOLEGIUM W POZNANIU?
Przekazujemy informację o możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
2017-06-12
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
7 czerwca 2017 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani Grażyna Kaczmarek oraz Kierownik Ośrodka Wsparcia w Pleszewie Pani Katarzyna Krawczyk uczestniczyły w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanym przez  Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
2017-06-12
Zjazd rodzin i przyjaciół w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
4 czerwca 2017 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w zjeździe rodzin i przyjaciół, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2017-06-05
Zapraszamy do udziału w VI Pleszewskiej Grze Miejskiej „Zadbaj o ZIEMIĘ - zmieniaj świat i siebie”!
Zapraszamy do udziału w VI Pleszewskiej Grze Miejskiej „Zadbaj o ZIEMIĘ - zmieniaj świat i siebie”! 22 czerwca 2017r. (czwartek) od godziny 10.00
2017-05-25
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim ogłoszonym przez Towarzystwo Nasz Dom wraz z Fundacja Pramerica pod nazwą „Opowiem Ci bajkę”.
2017-05-17
Turniej Tańca w Czerminie
Dnia 10 maja 2017 roku już po raz IX odbył się Turniej Tańca w Czerminie.
2017-05-08
Szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi
W dniach 26-29.04.2017 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, w którym udział wzięli pracownicy Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
2017-05-10
„Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Lider Projektu wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem „Skarabeusz” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2017-05-09
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”
2017-05-08
Wielkopolski konwent dyrektorów PCPR
Dyrektorzy i kierownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy rodzinie miast na prawach powiatu z całego województwa wielkopolskiego spotkali się w Poznaniu 21 kwietnia 2017 r.
2017-04-10
Szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
2017-03-23
Połączenie Domów Pomocy Społecznej w Fabianowie oraz Pleszewie
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. nastąpiło połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i Fabianowie.
2017-03-23
Tydzień Obywatelski w Pleszewie
Hasło przewodnie „Jestem OBYWATELEM- współdecyduję.” - termin: 27-31 marca 2017 r. (poniedziałek-piątek)
2017-03-01
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"
Terminy naboru wniosków w 2017 roku
2017-02-27
Aktywny Samorząd
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
2017-02-20
Pięć pojazdów z Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie rozliczyło projekt na zakup środków transportowych w ramach programu PFRON-u „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dla 5 beneficjentów.
2017-02-08
"Aktywny samorząd” w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
2017-02-06
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica
Do 24 lutego 2017 r. trwa nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica.
2017-02-02
Zaproszenie dla rodzin zastępczych do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!
2017-02-02
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia na kuligu
W dniu 28.01.2017r. w ramach prowadzonych grup wsparcia odbył się kulig dla dzieci i opiekunów zastępczych.
2017-01-26
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
Informujemy, że obecnie Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie/profil dla chłopców) dysponuje wolnymi 2 miejscami.
2017-01-25
Zaproszenie na kulig
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach prowadzonych Grup Wsparcia przy współpracy z Rodzinnym Domem Dziecka w Kolonii Obory zaprasza Rodziny Zastępcze z terenu powiatu pleszewskiego na ZIMOWY KULIG, który odbędzie się dnia 28 stycznia 2017 r.
2016-12-28
Spotkanie wigilijne
22 grudnia 2016 roku w sali w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przygotowali spotkanie wigilijne, na którym gościli Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka.
2016-12-21
Spotkanie z Wicewojewodą wielkopolskim
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg 15 grudnia 2016 roku w Pleszewie spotkała się z: Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Panią Grażyną Kaczmarek, Starostą - Panem Maciejem Wasielewskim, Wicestarostą - Panem Eugeniuszem Małeckim, Przewodniczącym Rady Powiatu - Panem Mirosławem Kuberką, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - Panem Grzegorzem Grygielem.
2016-12-13
Integracyjne spotkanie Andrzejkowe
Ponad 100 osób z terenu powiatu pleszewskiego zostało zaproszonych na integracyjne spotkanie Andrzejkowe.
2016-12-09
Powiatowy Dzień Wolontariusza 2016
W poniedziałek, 5 grudnia, świętowaliśmy wyjątkowy dzień, w którym docenia się i dziękuje wszystkim osobom wspierającym działania społeczne i świadczących ochotniczą pracę na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej.
2016-12-09
Komunikat
W dniu 7 grudnia 2016 r. Zespół Opiniodawczy do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowy druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
2016-12-02
Spotkanie Andrzejkowo Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu pleszewskiego
W ramach projektu „Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym”, dnia 23 listopada br. w restauracji Kasyno w Pleszewie, odbyło się spotkanie Andrzejkowo- Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.
2016-12-02
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych - informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach dot. dostawy oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pleszewskim
Dyrekcja, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz jednostek organizacyjnych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowali spotkanie, na które przybyli również: Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Madaliński.
2016-11-22
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w 2017 roku.
2016-11-22
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w obchodach Dniach Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku.
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do fotokopiarek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do fotokopiarek
2016-11-21
"Konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach"
Zarząd Powiatu w Pleszewie zaprasza do składania ofert w konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2016-11-18
"Szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniach 18 października 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku odbyły się szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego.
2016-11-15
Szukasz pomocy? Zadzwoń
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w ramach prowadzonego projektu pn. „Wzmacnianie działań profilaktycznych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie zachęca do korzystania z Całodobowego Telefonu Interwencyjnego.
2016-11-14
UWAGA PRACODAWCY! Szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”.
2016-11-09
Projekt „SZTUKA WYBORU – rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowych dla młodzieży z pieczy zastępczej”
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.
2016-11-07
"Szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych"
02 listopada 2016 roku zakończyło się szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych prowadzone przez Panią Martę Szymańską – właścicielkę Gabinetu Wczesnej Stymulacji Rozwoju Dziecka w Kaliszu.
2016-11-07
"Spektakl teatralny"
W dniu 27 października 2016 r. osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu pleszewskiego miały możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego Arkadiusza Grochota według pomysłu Arkadiusza Pawlaka pt. „Przepraszam, co Pan tu robi ?”
2016-11-07
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 3 listopada odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
2016-11-07
Dzień Sponsora
03 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jak co roku zorganizowało Dzień Sponsora, na który zostali zaproszeni zostali wszyscy sponsorzy, darczyńcy, osoby zaprzyjaźnione i współpracujące ze stowarzyszeniem oraz jego członkowie.
2016-11-07
"Podsumowanie projektu dla Seniorów"
Dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w okresie od września do października realizowało projekt pn. „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób niepełnosprawnych”.
2016-11-03
Rozstrzygnięcie konkursu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”
Wśród samorządów, które znalazły się w gronie laureatów i otrzymały granty, znalazł się Powiat Pleszewski.
2016-10-31
"Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uczestniczyli w spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"
28 października 2016 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg z dyrektorami oraz przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

PCPR Pleszew 2007-2015