Aktualności
2021-01-08
Bezpłatne konsultacje prawne dla migrantów
Gmina Pleszew we współpracy z Fundacją Ukraina i Instytutem Praw Migrantów zainicjowała szereg działań, mających usprawnić wzajemną integrację cudzoziemców i rodowitych mieszkańców.
2020-12-30
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna/kobieta), oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2020-12-29
Komunikat - turnusy rehabilitacyjne
22 grudnia 2020r. w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.
2020-12-01
UWAGA!!!
Uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-12-01
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
Jesteśmy ponownie w trudnym dla nas wszystkich czasie, dlatego oferujemy Wam swoją pomoc i wparcie.
2020-11-30
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 03.12.2020 r. odbędą się online warsztaty psychologiczne, dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-11-26
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-11-09
PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III
W dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-11-09
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku w postaci: maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji oraz ozonatora. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.

2020-11-06
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
W związku z rosnącym zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wychodząc na przeciw Państwa potrzebom informujemy, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa się telefonicznie.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do korespondencji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.
2020-10-28
ROBIENIE ZAKUPÓW DLA SENIORÓW I TELEFON DO SENIORA W CZASIE EPIDEMII COVID 19
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, którego jednostką jest Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie włączyło się do akcji społecznej „Robimy zakupy dla seniorów, osób, samotnych i potrzebujących” oraz „Telefon do seniora i osoby potrzebującej”.
2020-10-28
PRZYPOMINAMY O DZIAŁANIU POWIATOWEJ ŚWIETLICY DLA MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ w PLESZEWIE
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej jest finansowana przez Starostwo Powiatowe oraz wszystkie gminy Powiatu Pleszewskiego.
2020-10-28
SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE DLA NOWYCH WOLONTARIUSZY
16 października w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu odbyło się szkolenie dla nowych wolontariuszy pt. "Dlaczego warto zostać wolontariuszem?".
2020-10-28
SPOTKANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE
W miesiącu październiku pracownicom Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżjącej udało się odwiedzić klasy I w dwóch szkołach ponadpodstawowych: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych.
2020-10-28
Publikacja "ZUS dla Seniora"
Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji "ZUS dla Seniora"
2020-10-23
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego
2020-10-20
Całodobowy telefon interwencyjny - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Czujesz że w rodzinie ktoś Cię rani lub krzywdzi? Czujesz brak kontroli i równowagi w Twoim życiu? Jesteś osobą uzależnioną lub wspótuzależnioną? Przeżywasz kryzys utraty lub żałoby?
2020-10-14
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2020 r.
„Informujemy, że z dniem 12 października br obowiązuje czasowe ograniczenie działalności domów pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
2020-10-12
Podsumowanie i koncert dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie
23 września 2020 roku odbyło się podsumowanie i koncert dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które mieści się przy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie.
2020-10-06
Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie.
2020-09-30
Warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych prowadzących rodzinny dom dziecka
W dniu 21.09.2020 r. i 22.09.2020 r. odbyły się warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-09-22
Uwaga studenci !!!
Ponownie przypominamy, że dnia 10 października 2020 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 ( pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-09-16
Webinarium - 23.09.2020 - zaproszenie
Webinarium „ZUS i PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością
2020-09-14
Komunikat dla rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 21.09.2020 r. będą odbywały się warsztaty psychologiczne dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-09-07
Uwaga studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III
2020-08-28
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2020r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-08-17
Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
2020-08-10
Powiat pleszewski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”
Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiat pleszewski pozyskał ponad 260 tysięcy złotych w ramach rządowych działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
2020-07-27
Informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że wzorem lat poprzednich, także i w tym roku, od 01.08.2020 r. będzie istniała możliwość składania wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2020-06-04
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2020-04-16
Aktywny Samorząd 2020 - MODUŁ III - Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?
W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.
2020-04-13
Prośba o wsparcie dla DPS Pleszew
W tym trudnym czasie zwracamy się z prośbą o wsparcie, liczy się każda złotówka.
KOMUNIKATY
2020-03-13
Ograniczenie osobistych wizyt klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze Klientów.
Aktualności c.d.
2020-04-09
KOMINUKAT
WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH ULEGA WYDŁUŻENIU
2020-04-06
Uwaga studenci!!!
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
2020-04-06
Akcja Społeczna wolontariuszy „Telefon do seniora lub osoby potrzebującej”
Akcja Społeczna wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie działającego przy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej oraz Senioralnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie pt. „Telefon do seniora lub osoby potrzebującej”.
2020-03-26
Uwaga studenci!!!
Przypominamy, że dnia 31 marca 2020 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
2019-03-24
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
W związku z rosnącym zagrożenim COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wychodząc na przeciw Państwa potrzebom informujemy, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa sie telefonicznie.
2020-03-24
Ważny komunikat
Powiatowe Centrum Pomocy w Pleszewie wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z rosnącej liczby osób poddanych izolacji z powodu COVID-19 informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w formie rozmowy telefonicznej.
2020-03-17
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”
Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
2020-03-12
KOMUNIKAT PCPR
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7a. W miarę możliwości zalecamy kontakt telefoniczny, listowny oraz wstrzymanie załatwiania spraw.
2020-03-06
TWÓJ PARASOL - BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DLA SWIADKÓW I OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Twój parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na przemoc w swojej rodzinie i jej świadkowie mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje.
2020-03-05
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim oraz w Dziennym Domu „Senior +”
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pleszewskiego nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku od dnia 01 lutego 2020 roku obowiązuje nowy koszt utrzymania w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego:
2020-03-02
„Aktywny samorząd”
Dnia 1 marca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
2020-02-21
Informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" przekazuje informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.
2020-01-20
Zaproszenie na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
2020-01-15
„Aktywny samorząd” w 2020 roku
Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
2020-01-14
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW (komunikat w tej sprawie na stronie głównej PFRON).
2020-01-03
Informacja
Ośrodek Wsparcia w Pleszewie funkcjonujący do dnia 31 grudnia 2019 roku w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z dniem 01 stycznia 2020 roku został wyodrębniony ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie
2020-01-02
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020
Powiat Pleszewski wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020.
2019-12-13
Rozdano certyfikaty rodzinom zastępczym/prowadzącym rodzinny dom dziecka
Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu pleszewskiego brały udział w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.
2019-12-10
SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dnia 27 listopada 2019r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2019-12-10
Spotkanie wigilijne u Pleszewskich Amazonek
06 grudnia 2019 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pleszewie z Panią Małgorzatą Szeląg - Zastępcą Dyrektora gościły na spotkaniu wigilijnym u Pleszewskich Amazonek
2019-12-06
Konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
05 grudnia 2019 roku w Restauracji Bax odbyła się konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
2019-12-05
Integracyjne spotkanie andrzejkowe
Tradycją już stało się organizowanie spotkań integracyjnych umożliwiających spotkanie się uczestników ośrodka wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej oraz wspólną zabawę.
2019-11-28
Porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podpisało porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”.
2019-11-22
Podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
W dniu 21 listopada 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a odbyło się podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2019-11-21
SAMOPOMOCOWE GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od 13 listopada 2019 roku prowadzi cykliczne spotkania SAMOPOMOCOWEJ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.
2019-11-20
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych
W dniu 08.11.2019r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2019-11-13
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna) oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Broniszewicach.
2019-11-04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze do udziału w grupach wsparcia, które odbędą się 8 listopada 2019 r. na kręgielni w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 18.10.2019r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie.
2019-10-29
Konferencja "Czas to mózg"
Prawie 150 osób uczestniczyło w konferencji „Czas to mózg” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, której pomysłodawcą i inicjatorem jest Pan Dominik Kołaski.
2019-10-15
Komunikat PWRIII obszar A
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2019-10-08
Zaproszenie dla rodzin zastępczych na szkolenie z pierwszej pomocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza rodziny zastępcze na szkolenie z pierwszej pomocy
2019-10-08
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 15.10.2019r. (wtorek) i 22.10.2019r. (wtorek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-08
Bezpłatne warsztaty oraz porady psychologiczne i pedagogiczne w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin:
Informujemy, że rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów oraz porad psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin".
2019-09-16
Grupy wsparcia Nowolipsk
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacja projektu pn. „Moja Rodzina i Ja- Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie grup wsparcia w plenerze w Nowolipsku przy zabytkowym budynku prezentującym kulturę ludową/wiejską i przy pomniku przyrody zabytkowym Dębie.
2019-09-16
Grupy wsparcia
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu pn. „Moja Rodzina i Ja - Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem /pedagogiem.
2019-09-13
Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” - warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Fundacji EY pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” informuje, że od września 2019 r. będą odbywały się warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2019-09-10
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2019 i X/2019 na potrzeby opiekunów zastępczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedagogów.
2019-08-23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-08-23
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 28.08.2019 r. i 04.09.2019 r. odbędą się warsztaty z psychologiem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na temat: „Umiejętności rozwijających kompetencje społeczne w zakresie budowania stabilnego obrazu samego siebie”
2019-08-23
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie PCPR w Pleszewie.
2019-08-05
Komunikat
Informuję, że termin składania wniosków o dofinansowanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa z dniem 30 września 2019 r.
2019-08-01
Wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
Informujemy, że od 01.08.2019 r. przyjmujemy wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
2019-08-01
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu: pn.: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 25.07.2019r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem.
2019-07-30
Komunikat
Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie nr 1 "Aktywny samorząd".
2019-07-30
EDUKACYJNA STREFA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek PUP I piętro, pokój 21 i 22) zacznie działać Edukacyjna strefa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2019-07-30
Nowa siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od dnia 1.08.2019 roku zmienił siedzibę.
2019-07-22
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzony będzie Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2019-07-17
Zaproszenie na Nording Walking
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze na Nording Walking
2019-07-17
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Przypominamy, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-06-24
Komunikat
W dniu 2 lipca br. o godz. 16.30 w restauracji Impresja przy ul. Przemysła II nr 10 w Pleszewie odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki onkologicznej w ramach projektu "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet"
2019-06-04
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
W dniu 02.06.2019 r. w Gołuchowie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2019-06-03
Komunikat
Fundacja Vis Maior prowadzi nabór uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu "Kurs na samodzielność 2019".
2019-06-03
Druga rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”
W dniu 27 maja br. rozpoczyna się proces rekrutacji słuchaczy na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.
2019-05-30
Zaproszenie
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew przy udziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej ma zaszczyt zaprosić rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
2019-04-30
Komunikat
Komunikat - termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I
2019-04-30
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2019-04-25
Przedstawiciele PCPR uhonorowani na ogólnopolskim forum
W XIV Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku wzięło udział 100 uczestników reprezentujących liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju. Organizatorem czterodniowego forum (31.03. – 3.04.2019 r.) było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.
2019-03-04
Komunikat
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd Moduł II"
2019-02-25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-02-20
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (kobiety)
Informujemy, że pleszewski Dom Pomocy Społecznej obecnie dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla somatycznie chorych kobiet.
2019-02-12
„Ratownicy medyczni dzieciom”
Szanowni Państwo, projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” na terenie powiatu pleszewskiego realizowany jest już od dwóch lat.
2019-02-04
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
2019-02-04
Komunikat
W zakładce osoby niepełnosprawne zamieszczono zasady udzielania dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie
Zarządzeniem nr 3/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" obowiązujący w obecnym roku, który wynosi 520,39 zł.
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego
Zarządzeniem nr 2/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego obowiązujący w obecnym roku.
2019-01-25
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w 2019 r.
Przypominamy, że w roku 2019 będą również odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-01-22
Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski - Nowy projekt Fundacji!
Fundacja zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe.

PCPR Pleszew 2007-2021