Aktualności
2019-12-10
Spotkanie wigilijne u Pleszewskich Amazonek
06 grudnia 2019 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pleszewie z Panią Małgorzatą Szeląg - Zastępcą Dyrektora gościły na spotkaniu wigilijnym u Pleszewskich Amazonek
2019-12-06
Konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
05 grudnia 2019 roku w Restauracji Bax odbyła się konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
2019-12-05
Integracyjne spotkanie andrzejkowe
Tradycją już stało się organizowanie spotkań integracyjnych umożliwiających spotkanie się uczestników ośrodka wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej oraz wspólną zabawę.
2019-11-28
Porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podpisało porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”.
2019-11-22
Podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
W dniu 21 listopada 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a odbyło się podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2019-11-21
SAMOPOMOCOWE GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od 13 listopada 2019 roku prowadzi cykliczne spotkania SAMOPOMOCOWEJ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.
2019-11-20
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych
W dniu 08.11.2019r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2019-11-13
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna) oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Broniszewicach.
2019-11-04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze do udziału w grupach wsparcia, które odbędą się 8 listopada 2019 r. na kręgielni w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 18.10.2019r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie.
2019-10-29
Konferencja "Czas to mózg"
Prawie 150 osób uczestniczyło w konferencji „Czas to mózg” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, której pomysłodawcą i inicjatorem jest Pan Dominik Kołaski.
2019-10-15
Komunikat PWRIII obszar A
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2019-10-08
Zaproszenie dla rodzin zastępczych na szkolenie z pierwszej pomocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza rodziny zastępcze na szkolenie z pierwszej pomocy
2019-10-08
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 15.10.2019r. (wtorek) i 22.10.2019r. (wtorek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-08
Bezpłatne warsztaty oraz porady psychologiczne i pedagogiczne w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin:
Informujemy, że rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów oraz porad psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin".
2019-09-16
Grupy wsparcia Nowolipsk
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacja projektu pn. „Moja Rodzina i Ja- Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie grup wsparcia w plenerze w Nowolipsku przy zabytkowym budynku prezentującym kulturę ludową/wiejską i przy pomniku przyrody zabytkowym Dębie.
2019-09-16
Grupy wsparcia
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu pn. „Moja Rodzina i Ja - Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem /pedagogiem.
2019-09-13
Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” - warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Fundacji EY pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” informuje, że od września 2019 r. będą odbywały się warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2019-09-10
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2019 i X/2019 na potrzeby opiekunów zastępczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedagogów.
2019-08-23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-08-23
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 28.08.2019 r. i 04.09.2019 r. odbędą się warsztaty z psychologiem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na temat: „Umiejętności rozwijających kompetencje społeczne w zakresie budowania stabilnego obrazu samego siebie”
2019-08-23
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie PCPR w Pleszewie.
2019-08-05
Komunikat
Informuję, że termin składania wniosków o dofinansowanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa z dniem 30 września 2019 r.
2019-08-01
Wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
Informujemy, że od 01.08.2019 r. przyjmujemy wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
2019-08-01
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu: pn.: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 25.07.2019r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem.
2019-07-30
Komunikat
Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie nr 1 "Aktywny samorząd".
2019-07-30
EDUKACYJNA STREFA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek PUP I piętro, pokój 21 i 22) zacznie działać Edukacyjna strefa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2019-07-30
Nowa siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od dnia 1.08.2019 roku zmienił siedzibę.
2019-07-22
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzony będzie Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2019-07-17
Zaproszenie na Nording Walking
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze na Nording Walking
2019-07-17
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Przypominamy, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-06-24
Komunikat
W dniu 2 lipca br. o godz. 16.30 w restauracji Impresja przy ul. Przemysła II nr 10 w Pleszewie odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki onkologicznej w ramach projektu "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet"
2019-06-04
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
W dniu 02.06.2019 r. w Gołuchowie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2019-06-03
Komunikat
Fundacja Vis Maior prowadzi nabór uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu "Kurs na samodzielność 2019".
2019-06-03
Druga rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”
W dniu 27 maja br. rozpoczyna się proces rekrutacji słuchaczy na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.
2019-05-30
Zaproszenie
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew przy udziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej ma zaszczyt zaprosić rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
2019-04-30
Komunikat
Komunikat - termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I
2019-04-30
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2019-04-25
Przedstawiciele PCPR uhonorowani na ogólnopolskim forum
W XIV Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku wzięło udział 100 uczestników reprezentujących liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju. Organizatorem czterodniowego forum (31.03. – 3.04.2019 r.) było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.
2019-03-04
Komunikat
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd Moduł II"
2019-02-25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-02-20
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (kobiety)
Informujemy, że pleszewski Dom Pomocy Społecznej obecnie dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla somatycznie chorych kobiet.
2019-02-12
„Ratownicy medyczni dzieciom”
Szanowni Państwo, projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” na terenie powiatu pleszewskiego realizowany jest już od dwóch lat.
2019-02-04
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
2019-02-04
Komunikat
W zakładce osoby niepełnosprawne zamieszczono zasady udzielania dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie
Zarządzeniem nr 3/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" obowiązujący w obecnym roku, który wynosi 520,39 zł.
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego
Zarządzeniem nr 2/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego obowiązujący w obecnym roku.
2019-01-25
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w 2019 r.
Przypominamy, że w roku 2019 będą również odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-01-22
Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski - Nowy projekt Fundacji!
Fundacja zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe.
2018-12-28
Komunikat
W zakładce osoby niepełnosprawne dostępne są druki wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, które obowiązywać będą od stycznia 2019 roku.
2018-12-03
Rozdano certyfikaty rodzinom zastępczym
Dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego w okresie od września do listopada br. zorganizowane zostały warsztaty dotyczące wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2018-11-26
Obchody Dnia Pracownik Socjalnego oraz 40-lecie pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
23 listopada 2018 roku w restauracji Kasyno w Pleszewie prawie 50 osób uczestniczyło w podwójnym świecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2018-11-26
Po wakacyjnej przerwie projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” zagościł już w 4 przedszkolach
Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Adam Kozioł i Piotr Kramarczyk od września do listopada odwiedzili 4 placówki: Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie, Przedszkole Publiczne w Galewie, Przedszkole Publiczne w Tomicach, Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja w Pleszewie w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom”.
2018-11-26
Andrzejki 2018
Ponad 100 osób bawiło się na Andrzejkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
2018-11-26
Wieczornica patriotyczna w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach
16 listopada 2018 roku Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Pani Agnieszka Kulza na zaproszenie Państwa Violetty i Zbysława Świdowiczów miała przyjemność uczestniczyć w wieczornicy patriotycznej, która odbyła się w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Dnia Patrona szkoły.
2018-11-26
Warsztaty zawodowe
Po 14 osób z niepełnosprawnościami z Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie uczestniczyło w warsztatach zawodowych z zakresu pielęgnacji terenów zieleni oraz carvingu.
2018-11-26
Wyjazd na wydarzenie kulturalne
17 listopada 2018 roku prawie 50 osobowa grupa osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe na wydarzenie kulturalne zorganizowanym w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2018-11-20
Osiedlowa profilaktyka przemocy w rodzinie
Dnia 14 listopada 2018r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie z przewodniczącymi osiedli Miasta i Gminy Pleszew.
2018-11-20
27 listopada 2018r. po raz 27 na całym świecie rozpocznie się Kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie włączają się w tegoroczną kampanię organizując roznoszenie ulotek informacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie osiedli Miasta i Gminy Pleszew.
2018-11-02
Trening dla rodziców z certyfikowaną trenerką NVC Porozumienia bez przemocy
Dnia 17 października 2018r.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zrealizował Trening rodzicielski pn. „Porozumieć się bez przemocy Nonviolent Communication” rozwijający kompetencje rodzicielskie i komunikację rodzinną opartej na szacunku i empatii.
2018-10-30
Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do korzystania z zasobów wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”.
2018-10-17
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 26.10.2018 r. (piątek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” od godz. 9.00 do godz.14.00 w budynku Cechu Rzemiosł przy ul. Św. Ducha 5 w Pleszewie (I piętro pomieszczenia Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej).
2018-10-17
Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim"
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizuje projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim"
2018-10-01
Informacja dla dzieci i młodzieży
Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia placówki: Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie przy ulicy Świętego Ducha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.
2018-10-01
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci usług opiekuńczych i asystenckich mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie celem uzyskania szczegółowych informacji.
2018-09-28
Projekt „Ratownicy medyczni dzieciom” po wakacyjnej przerwie zagościł w Przedszkolu w Kowalewie
Ratownicy medyczni w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” nie zwalniają tempa i wznawiają po wakacyjnej przerwie szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
2018-09-28
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2018-09-28
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 08.10.2018r. (poniedziałek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
2018-09-27
Wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 25.09.2018 r.wraz z rodzinami zastępczymi spotkaliśmy się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na spektaklu pt. „Nerwica Natręctw”.
2018-09-21
Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych nieco inaczej
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Pleszewa, Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z Pleszewa oraz Gostynia w ramach otrzymanego dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
2018-09-20
Zajęcia na basenie dla Amazonek
Szanowne Panie Ratownicy wodni z Parku Wodnego Planty oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie serdecznie zapraszają Amazonki do zajęć organizowanych na basenie.
2018-09-20
Wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 25.09.2018 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2018-09-19
Spotkanie z Pleszewskimi Amazonkami
18 września 2018 roku w sali bankietowej „Ewa” Panie z Pleszewskiego Klubu Amazonek zorganizowały spotkanie mające na celu wzajemne wsparcie i integracje, które zostało połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
2018-09-19
Ruszyły warsztaty taneczne
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Pleszewa, Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z Pleszewa oraz Gostynia realizują projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi projekt pn. „Jesteśmy – wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.
2018-09-14
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2017 i X/2017 na potrzeby opiekunów zastępczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedagogów.
2018-09-11
NORDIC WALKING Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze na wspólny spacer po lesie w Zawidowicach (START 14.09.2018 (piątek) godz. 17.00 w Starej Stajni w Zawidowicach).
2018-09-10
„Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” - warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach realizacji projektu dofinasowanego ze środków Fundacji Ernst & Young pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” informuje, że od 17.09.2018 r. do 30.11.2018 r. będą odbywały się warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2018-09-06
Oferta pracy
Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO's
2018-09-03
Wizyta gości z GPS Wilhelmshaven
Od 30 sierpnia 2018 roku do 01 września 2018 roku gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej organizacji zajmującej się aktywizowaniem różnych grup społecznych, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH.
2018-09-03
Otwarcie nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
01 września 2018 roku Pani Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uczestniczyła w uroczystym otwarciu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2018-08-24
Akademia Świadomego Rodzica - nowa edycja
Zapraszam do zapoznania się z projektem Fundacji EY.
2018-08-21
Wyjazd rekreacyjno – terapeutyczny do Karpacza
W dniach od 18 czerwca 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku niespełna 50 osobowa grupa osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu pleszewskiego wraz z opiekunami miała możliwość korzystania z uroków Karpacza i okolic.
2018-08-10
Projekt "Możliwości bez granic"
"Zapraszamy na seminarium wstępne dotyczące uczestnictwa w projekcie związanym z aktywizacją społeczno - zawodową "MOŻLIWOŚCI BEZ GRANIC" realizowanym przez Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS oraz Fundację Aktywności Lokalnej.
2018-07-06
Uwaga studenci!!!!
Od dnia 3 września 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd’’ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ( dotyczy wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.
2018-08-08
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
W dniach od 22 do 28 lipca 2018 r. w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym „Trzy Jeziora” w miejscowości Wieleń Zaobrzański odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2018-07-31
DOBRY START 300 dla ucznia - aktualizacja wniosku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry start”.
2018-07-26
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
W dniach od 16 do 22 lipca odbywały się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.
2018-07-18
DOBRY START 300 dla ucznia
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.
2018-07-06
Komunikat
Komunikat dotyczący obsługi poza kolejnością od 1 lipca 2018 r. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2018-07-02
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 30.06.2018 r. na strzelnicy sportowej w Nowolipsku odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2018-06-25
2018-06-25
Pilotażowy programu „ABSOLWENT”
W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”
2018-06-21
Spotkanie grupy wsparcia nad jeziorem w Gołuchowie
W dniu 17.06.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2018-06-21
Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w Łuszczanowie oraz podsumowanie pierwszego etapu projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” w edycji w 2018 roku
19 czerwca 2018 roku dwóch ratowników medycznych: Dominik Kołaski i Piotr Kramarczyk odwiedzili 31 osobową grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola w Łuszczanowie.
2018-06-15
„Historia misia - nie bij mnie, kochaj mnie"
14 czerwca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pojawili się wyjątkowi Goście.
2018-06-15
Ratownicy medyczni w ramach projektu np. „Ratownicy medyczni dzieciom” odwiedzili kolejne przedszkola
W maju i czerwcu trzech ratowników medycznych odwiedziło kolejne przedszkola.
2018-06-14
OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Masz trudności w relacjach partnerskich? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresywnie? Chcesz coś zmienić lecz nie wiesz jak poradzić sobie z tym problemem ? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia.
2018-06-07
Dofinansowanie projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
W tegorocznej edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu, Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w Gostyniu np. „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” uzyskał największą liczbę punktów i tym samym uzyskał dofinansowanie.
2018-06-07
Projekt profilaktyki przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przygotował projekt profilaktyki przemocy w rodzinie, który zdobył czwarte miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018 r.
2018-06-07
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie rozpoczęły realizację zadania w zakresie wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów.
2018-06-07
Szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w dniach od 22 maja do 05 czerwca 2018 roku zorganizowały dla 44 osób szkolenia z zakresu podstawowych technik samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
2018-06-07
Zapraszamy do udziału w VII Pleszewskiej Grze Miejskiej - „W jeden dzień dookoła świata”
21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00, rusza kolejna, VII Pleszewska Gra Miejska „W jeden dzień dookoła świata”
2018-06-06
Wizyta w Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS Wilhelmshaven)
W dniach od 31 maja 2018 roku do 03 czerwca 2018 roku 8 osobowa delegacja na zaproszenie zaprzyjaźnionej jednostki Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS Wilhelmshaven) uczestniczyła w jubileuszu 50-lecia działalności jednostki.
2018-05-14
"Ratownicy medyczni dzieciom" - spotkania w pleszewskich Przedszkolach
08 maja 2018 roku Ratownicy medyczni z Pleszewskiego Centrum Medycznego: Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski i Piotr Kramarczyk odwiedzili Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Ochronka w Pleszewie oraz 10 maja 2018 roku Przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” realizowanego przez Pleszewskie Centrum Medyczne, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Fundację PZU.
2018-05-11
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, a także łagodną i umiarkowaną postacią otępienną oraz ich opiekunów.
2018-05-10
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
Mamy przyjemność poinformować, że 26 marca 2018r. została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.
2018-04-30
"Ratownicy medyczni dzieciom" w Karminie i Dobrej Nadziei
26 i 27 kwietnia 2018 roku Ratownicy medyczni z Pleszewskiego Centrum Medycznego: Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Adam Kozioł, Piotr Kramarczyk w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Partnerem Fundacją PZU odwiedzili Przedszkolaków z Przedszkoli Publicznych w: Karminie i Dobrej Nadziei.
2018-04-25
Nabór na szkolenie PRIDE 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
2018-04-20
"Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach"
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie, Stowarzyszenie "Dziecko" w Gostyniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia: z pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin (2 dni po 4 godziny) i / lub z samoobrony w wymiarze 9 godzin dydaktycznych (3 dni po 2 godziny i 15 minut).
2018-04-20
"Ratownicy medyczni dzieciom" w Oddziale Przedszkolnym w Grodzisku
19 kwietnia 2018 roku 3 ratowników medycznych (Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Piotr Kramarczyk) odwiedziło Oddział Przedszkolny w Grodzisku.
2018-04-10
„Ratownicy medyczni dzieciom”
Od 01 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie we współpracy z Pleszewskim Centrum Medycznym oraz wspólnie z Partnerem – Fundacją PZU realizują projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom”.
2018-04-06
Dobra wiadomość dla kandydatów na kierowców
Osoby niepełnosprawne będą zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat.
2018-04-05
Aktywny samorząd "Moduł I"
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 roku w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie począwszy od dnia 16 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
2018-03-16
Uwaga studenci!!!!
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dostępne są na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd 2018 oraz w siedzibie PCPR pokój nr 7.
2018-03-09
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2018
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
2018-03-09
Szkolenie dla Koorodynatorów wolontariatu szkolnego
Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu dla Koorodynatorów wolontariatu szkolnego, lub dla osób które planują wzdrożenie takich działań w szkole.
2018-02-28
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY.
2018-02-28
Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2018-02-27
Pomagajmy innym!
W ostatnich dniach w całej Polsce utrzymują się niskie temperatury. Nasza pomoc może uratować życie.
2018-02-21
Zaproszenie do współpracy
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie zapraszają do współpracy osoby z otępieniem i ich opiekunów
2018-02-20
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Informujemy, że obecnie dysponujemy wolnym miejscem w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety).
2018-02-01
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2018-01-25
Nabór na szkolenie PRIDE 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
2018-01-09
Nabór na szkolenie
Nabór na szkolenie - specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej
2017-12-20
Komunikat
W dniu 15 grudnia 2017 r. Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowe druki wniosków na zakup sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.
2017-12-15
500 zł zebraliśmy na leczenie i rehabilitacje SYLWII Bocianowskiej!
Rok temu nasza wolontariuszka Sylwia Bocianowska uległa wypadkowi, który przykuł ją do łóżka i pozbawił świadomości.
2017-12-15
Dzień Wolontariusza, połączony z Galą Konkursu Barwy Wolontariatu
Ponad 1200 wolontariuszy z całego regionu wypełniło Salę Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 12 grudnia 2017 r. tego dnia świętowaliśmy z wolontariuszami z całego regionu Wielkopolski Dzień Wolontariusza, połączony z Galą Konkursu Barwy Wolontariatu.
2017-12-12
Komunikat
Szanowni Państwo, informujemy, iż na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach (niepełnosprawni intelektualnie chłopcy) obecnie nie posiadamy żadnych skierowań. Zachęcamy do składania dokumentacji.
2017-12-08
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 5 grudnia na całym świecie jest szczególnym świętem ludzi angażujących się w bezpłatną pomoc innym.
2017-12-07
2017-12-05
... i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem
Od 05 grudnia 2017 roku w holu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w ramach świątecznej akcji „… i Ty możesz zostać świętym Mikołajem” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju znajduje się choinka, przy której dzieci zostawiły listy do Świętego Mikołaja wraz z drobnym upominkiem w ramach podziękowania.
2017-11-15
Pielęgnowali zieleń i rzeźbili w warzywach
21 podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu pleszewskiego ukończyło w październiku szkolenia „Pielęgnacja terenów zieleni” i „CARVINGU” realizowanego przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży CKiW OHP w Pleszewie.
2017-11-10
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia
W dniu 05.11.2017 r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2017-11-09
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.
2017-11-07
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że trwają warsztaty psychologiczne.
2017-11-06
Zaproszenie do udziału w projekcie CEMS Chanc - 4 dniowy cykl warsztatów dla młodzieży
Fundacja EY jako partner merytoryczny wydarzenia, zachęca do udziału w projekcie CEMS Chance.
2017-11-03
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 26.10.2017 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się dzięki współpracy z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej.
2017-10-30
2017-10-13
Zaproszenie na spotkanie w dniu 05.11.2017 r, w ramach prowadzonych grup wsparcia
W ramach prowadzonych grup wsparcia zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi na spotkanie, które odbędzie się w dniu 05.11.2017 r. (niedziela) o godz. 15.00 ul. Św.Ducha 5 w Pleszewie (kręgielnia).
2017-10-24
Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów
24 października 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie odbyło się spotkanie z inicjatywy Pani Grażyny Kaczmarek – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie dotyczące zachęcenia do tworzenia Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów na terenie powiatu pleszewskiego.
2017-10-18
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"
W ramach projektu „Możemy więcej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim”, który jest współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 17 października 2017 roku w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
2017-10-17
Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaskach
10 października 2017 roku 50 osobowa grupa (wraz z opiekunami) uczestniczyła w wizycie studyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaskach.
2017-10-13
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że trwają warsztaty psychologiczne. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 18.10.2017r. (środa) w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-10-12
Wolne miejsce na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie dysponujemy wolnym miejscem na liście osób oczekujących do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety).
2017-10-10
Dostrzegamy problemy osób i rodzin z problemem demencji
W dniu 09 października 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie dla osób, zainteresowanych wsparciem dla osób z otępieniem i jej opiekunów.
2017-10-06
Szkolenie z pielęgnacji terenów zieleni
W dniach od 26 września 2017 roku do 04 października 2017 roku grupa 7 osób z niepełnosprawnością brała udział w 16 godzinnym szkoleniu pielęgnacji terenów zieleni
2017-10-06
Trening umiejętności społecznych
29 września 2017 roku grupa ponad 40 osób wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do galerii handlowej Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim w ramach poszerzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych a także wzmacniania kompetencji społecznych
2017-10-05
Punkt pomocy ofiarom przestępstw
Dyżury w październiku
2017-09-27
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie przypomina, że w dniu 28.09.2017 r. (czwartek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-09-25
Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłasza drugą edycję programu Kierunek Samodzielność
Po udanym pilotażu programu "Kierunek Samodzielność" ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia.
2017-09-25
Komunikat PFRON
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenie.
2017-09-19
Wyjazd terapeutyczno – rekreacyjny do Cichowa
W dniach od 05 września 2017 roku do 07 września 2017 roku grupa 40 osób wraz z 10 opiekunów uczestniczyła w wyjeździe terapeutyczno – rekreacyjnym.
2017-09-18
2017-09-15
Warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 20.09.2017 r. do 30.11.2017 r. będą odbywały się dla Państwa warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”.
2017-09-07
Punkt Konsultacyjny
Informujemy, że w miesiącach IX/2016 i X/2016 na potrzeby opiekunów zastepczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedgaoga.
2017-09-06
Rehabilitacyjny wyjazd do Uniejowa
W dniu 25 sierpnia 2017 roku ponad 50 grupa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów uczestniczyła w wyjeździe do Term w Uniejowie – uzdrowisko u podnóży średniowiecznego zamku.
2017-08-30
Projekt "Senior z inicjatywą"
Projekt "Senior z inicjatywą" organizowany dla seniorów z 5 powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, pleszewskiego, jarocińskiego i gostyńskiego.
2017-08-09
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
Dzięki dotacji udzielonej przez Burmistrza Gminy Chocz oraz wpłat od indywidualnych Sponsorów udało się zorganizować wyjazd do Białego Dunajca dla 40 dzieci i młodzieży.
2017-08-09
Rekrutacja do projektu pn. „Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim”
Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci usług asystenckich świadczonych przez asystentów umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
2017-08-09
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie 1 Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”,  Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”, który będzie udzielać wsparcia  w pokonywaniu barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.
2017-08-07
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!
W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
2017-07-24
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
W dniach od 9 do 15 lipca 2017 r. w malowniczo położonym ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Magda” miejscowości Brenno odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój Usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2017-07-07
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020!
2017-07-06
Dni Pleszewa - stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze
W dniu 24.06.2017r. podczas Dni Pleszewa zostało utworzone stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2017-07-05
Wizyta gości z zaprzyjaźnionego powiatu Ammerland
W dniach od 28 czerwca 2017 roku do 1 lipca 2017 roku Powiat Pleszewski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju gościli delegację z zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego – Ammerland.
2017-06-23
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
W dniu 18.06.2017 r. na strzelnicy w Nowolipsku odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2017-06-23
XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami w Fabianowie
10 czerwca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – oddział w Fabianowie odbyło się XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami.
2017-06-20
Festyn Nocy Świętojańskiej
W dniu 17.06.2017 r. na Placu Sportowo-Rekreacyjnym w Nowej Wsi (gmina Gizałki) odbył się Festyn Nocy Świętojańskiej podczas którego utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2017-06-16
Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego na festynie w przedszkolu "Słoneczne"
W dniu 02.06.2017 r. w Przedszkolu Publicznym „Słoneczne” w Pleszewie podczas Festynu Rodzinnego utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze
2017-06-12
Pracownik socjalny. DLACZEGO WYBRAĆ KOLEGIUM W POZNANIU?
Przekazujemy informację o możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
2017-06-12
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
7 czerwca 2017 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani Grażyna Kaczmarek oraz Kierownik Ośrodka Wsparcia w Pleszewie Pani Katarzyna Krawczyk uczestniczyły w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanym przez  Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.
2017-06-12
Zjazd rodzin i przyjaciół w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
4 czerwca 2017 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w zjeździe rodzin i przyjaciół, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2017-06-05
Zapraszamy do udziału w VI Pleszewskiej Grze Miejskiej „Zadbaj o ZIEMIĘ - zmieniaj świat i siebie”!
Zapraszamy do udziału w VI Pleszewskiej Grze Miejskiej „Zadbaj o ZIEMIĘ - zmieniaj świat i siebie”! 22 czerwca 2017r. (czwartek) od godziny 10.00
2017-05-25
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim ogłoszonym przez Towarzystwo Nasz Dom wraz z Fundacja Pramerica pod nazwą „Opowiem Ci bajkę”.
2017-05-17
Turniej Tańca w Czerminie
Dnia 10 maja 2017 roku już po raz IX odbył się Turniej Tańca w Czerminie.
2017-05-08
Szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi
W dniach 26-29.04.2017 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, w którym udział wzięli pracownicy Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
2017-05-10
„Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Lider Projektu wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem „Skarabeusz” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2017-05-09
Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w załączeniu przekazuje zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”
2017-05-08
Wielkopolski konwent dyrektorów PCPR
Dyrektorzy i kierownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy rodzinie miast na prawach powiatu z całego województwa wielkopolskiego spotkali się w Poznaniu 21 kwietnia 2017 r.
2017-04-10
Szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
2017-03-23
Połączenie Domów Pomocy Społecznej w Fabianowie oraz Pleszewie
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. nastąpiło połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i Fabianowie.
2017-03-23
Tydzień Obywatelski w Pleszewie
Hasło przewodnie „Jestem OBYWATELEM- współdecyduję.” - termin: 27-31 marca 2017 r. (poniedziałek-piątek)
2017-03-01
Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"
Terminy naboru wniosków w 2017 roku
2017-02-27
Aktywny Samorząd
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
2017-02-20
Pięć pojazdów z Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie rozliczyło projekt na zakup środków transportowych w ramach programu PFRON-u „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dla 5 beneficjentów.
2017-02-08
"Aktywny samorząd” w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
2017-02-06
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica
Do 24 lutego 2017 r. trwa nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica.
2017-02-02
Zaproszenie dla rodzin zastępczych do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!
2017-02-02
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia na kuligu
W dniu 28.01.2017r. w ramach prowadzonych grup wsparcia odbył się kulig dla dzieci i opiekunów zastępczych.
2017-01-26
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
Informujemy, że obecnie Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie/profil dla chłopców) dysponuje wolnymi 2 miejscami.
2017-01-25
Zaproszenie na kulig
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach prowadzonych Grup Wsparcia przy współpracy z Rodzinnym Domem Dziecka w Kolonii Obory zaprasza Rodziny Zastępcze z terenu powiatu pleszewskiego na ZIMOWY KULIG, który odbędzie się dnia 28 stycznia 2017 r.
2016-12-28
Spotkanie wigilijne
22 grudnia 2016 roku w sali w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przygotowali spotkanie wigilijne, na którym gościli Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka.
2016-12-21
Spotkanie z Wicewojewodą wielkopolskim
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg 15 grudnia 2016 roku w Pleszewie spotkała się z: Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Panią Grażyną Kaczmarek, Starostą - Panem Maciejem Wasielewskim, Wicestarostą - Panem Eugeniuszem Małeckim, Przewodniczącym Rady Powiatu - Panem Mirosławem Kuberką, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - Panem Grzegorzem Grygielem.
2016-12-13
Integracyjne spotkanie Andrzejkowe
Ponad 100 osób z terenu powiatu pleszewskiego zostało zaproszonych na integracyjne spotkanie Andrzejkowe.
2016-12-09
Powiatowy Dzień Wolontariusza 2016
W poniedziałek, 5 grudnia, świętowaliśmy wyjątkowy dzień, w którym docenia się i dziękuje wszystkim osobom wspierającym działania społeczne i świadczących ochotniczą pracę na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej.
2016-12-09
Komunikat
W dniu 7 grudnia 2016 r. Zespół Opiniodawczy do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowy druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
2016-12-02
Spotkanie Andrzejkowo Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu pleszewskiego
W ramach projektu „Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym”, dnia 23 listopada br. w restauracji Kasyno w Pleszewie, odbyło się spotkanie Andrzejkowo- Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.
2016-12-02
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych - informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach dot. dostawy oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pleszewskim
Dyrekcja, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz jednostek organizacyjnych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowali spotkanie, na które przybyli również: Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Madaliński.
2016-11-22
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w 2017 roku.
2016-11-22
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w obchodach Dniach Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku.
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do fotokopiarek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do fotokopiarek
2016-11-21
"Konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach"
Zarząd Powiatu w Pleszewie zaprasza do składania ofert w konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2016-11-18
"Szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniach 18 października 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku odbyły się szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego.
2016-11-15
Szukasz pomocy? Zadzwoń
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w ramach prowadzonego projektu pn. „Wzmacnianie działań profilaktycznych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie zachęca do korzystania z Całodobowego Telefonu Interwencyjnego.
2016-11-14
UWAGA PRACODAWCY! Szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”.
2016-11-09
Projekt „SZTUKA WYBORU – rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowych dla młodzieży z pieczy zastępczej”
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.
2016-11-07
"Szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych"
02 listopada 2016 roku zakończyło się szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych prowadzone przez Panią Martę Szymańską – właścicielkę Gabinetu Wczesnej Stymulacji Rozwoju Dziecka w Kaliszu.
2016-11-07
"Spektakl teatralny"
W dniu 27 października 2016 r. osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu pleszewskiego miały możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego Arkadiusza Grochota według pomysłu Arkadiusza Pawlaka pt. „Przepraszam, co Pan tu robi ?”
2016-11-07
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 3 listopada odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
2016-11-07
Dzień Sponsora
03 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jak co roku zorganizowało Dzień Sponsora, na który zostali zaproszeni zostali wszyscy sponsorzy, darczyńcy, osoby zaprzyjaźnione i współpracujące ze stowarzyszeniem oraz jego członkowie.
2016-11-07
"Podsumowanie projektu dla Seniorów"
Dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w okresie od września do października realizowało projekt pn. „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób niepełnosprawnych”.
2016-11-03
Rozstrzygnięcie konkursu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”
Wśród samorządów, które znalazły się w gronie laureatów i otrzymały granty, znalazł się Powiat Pleszewski.
2016-10-31
"Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uczestniczyli w spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"
28 października 2016 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg z dyrektorami oraz przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

PCPR Pleszew 2007-2019